Gia Hoàng cung cấp vận thăng trên toàn quốc

Với kế hoạch kinh doanh cho quý I và II năm 2017, Vận thăng Gia Hoàng đang dần hoàn tất hàng loạt các hợp đồng cung cấp vận thăng, giàn giáo cho các công trình và đẩy mạnh tăng năng suất bảo trì bảo dưỡng vận thăng tập trung huy động vốn nhập hàng mới đáp ứng kịp tiến độ cho các hợp đồng mới .