Hướng dẫn chung về lắp đặt và sử dụng vận thăng

Hướng dẫn chung

Người sử dụng cần phải nghiêm chỉnh tuân theo những luật hiện hành của nhà nước và những quy tắc an toàn lao động của cơ quan địa phương và các quy tắc an toàn nêu trong hướng dẫn vận hành này.

Nghiêm cấm hiện diện ở hiện trường đặc biệt là dưới vận thăng trong khi lắp đặt và tháo dỡ.

Người điều khiển giữ gìn an toàn trong suốt thời gian vận hành vận thăng lồng.

Nhà chế tạo và cung cấp không chịu trách nhiệm đối với sự cố cá nhân không tuân theo luật lệ, quy tắc an toàn đã được nhà chế tạo khuyến cáo.

An toàn lắp đặt tháo dỡ vận thăng


Hình: An toàn lắp đặt tháo dỡ vận thăng

Những ghi chú quan trọng.


Nhà chế tạo và cung cấp không có trách nhiệm dân sự hay hình sự nào đối với sự làm việc không bình thường của vận thăng, hay sự hỏng, vỡ của các bộ phận của vận thăng hoặc bất kỳ tai nạn nào gây ra bởi:

- Các phụ tùng thay thế đã lắp không phải là nguyên thủy của hãng chế tạo.

- Mọi thay đổi, sửa chữa vận thăng sai khác với hướng dẫn và không có sự đồng ý của nhà chế tạo có thể làm vận thăng bị vỡ, hỏng.

- Lắp đặt và vận hành vận thăng không theo hướng dẫn vận hành và người sử dụng không tuân thủ luật lệ quy tắc an toàn hiện hành của chính quyền sở tại.

An toàn.

- Trước khi lắp đặt vận thăng phải kiểm tra xem công trường có cho phép máy đã lắp đặt chạy tự động hay không.

- Vận thăng phải được lắp đặt trên nền bằng phẳng.

- Thường xuyên kiểm tra độ chính xác và độ tin cậy của các thiết bị hạn chế độ cao, tải trọng. Kiểm tra vị trí và độ an toàn của công tắc hạn chế hành trình.

- Phải lưu ý khi tốc độ gió vượt quá 13m/s không được tiến hành lắp đặt và tháo dỡ.

- Khi không làm việc phải cắt điện nguồn.

- Khi bảo dưỡng, lắp đặt hoặc tháo dỡ vận thăng bắt buộc phải có cán bộ phụ trách chỉ đạo. Với nhân viên cần phải mặc áo, đội mũ, thắt dây an toàn theo đúng quy tắc an toàn lao động.