Lựa chọn phương án lắp đặt vận thăng lồng

1. Lắp đặt móng.

a. Công thức tính khả năng chịu tải của móng:

P = ( Trọng lượng lồng nâng + Trọng lượng lồng mặt đất + trọng lượng giá đường dẫn + Chịu tải ) x2,1

Áp lực móng phải chịu dưới mặt đất không được nhỏ hơn 0,15Mpa

b. Các phương án lắp đặt móng

Khi lắp đặt móng tuỳ theo vị trí đặt móng cao hay thấp để lựa chọn một trong các phương án sau đây.

- Phương án 1: Lắp đặt móng bê tông cao hơn mặt đất.

+ Ưu điểm: Không cần tháo nước khi đặt móng.

+ Nhược điểm: Ngưỡng cửa hơi cao.

phương án lắp đặt 1
Hình: Phương án lắp đặt 1


- Phương án 2: Móng bê tông và mặt đất bằng nhau

+ Ưu điểm: Tháo nước đơn giản

+ Nhược điểm: Có ngưỡng cửa nhưng không cao.

phuong án lắp đặt 2
Hình: phương án lắp đặt 2


- Phương án 3: Móng bê tông thấp hơn mặt đất

+ Ưu điểm: Không có ngưỡng cửa

+ Nhược điểm: Đòi hỏi phải tháo nước khi đặt móng.

phương án lắp đặt 3
Hình: phương án lắp đặt 3

móng vận thăng 1 lồng
Hình: móng vận thăng 1 lồng

móng vận thăng 2 lồng
Hình: móng vận thăng 2 lồng


2. Kích thước và sơ đồ lắp giằng tường.

Tuỳ theo mặt bằng và khoảng không lắp đặt vận thăng lồng rộng hay hẹp mà có thể lựa chọn một trong các sơ đồ lắp giằng tường dưới đây:

sơ đồ lắp giằng tường A
Hình: sơ đồ A

sơ đồ lắp giằng tường B
Hình: sơ đồ B

sơ đồ lắp giằng tường C
Hình: sơ đồ C