Cấu tạo vận thăng lồng: Hệ thống điện

Cơ khí Gia Hoàng xin giới thiệu bài viết thứ 4 trong seri các bài viết về cấu tạo vận thăng lồng về hệ thống thiết bị điện .

- Xem lại bài viết phần 1 về kết cấu kim loại của vận thăng lồng.

- Bài viết phần 2 về cơ cấu chuyển động của vận thăng lồng

- Bài viết phần 3 về thiết bị an toàn vận thăng lồng

Các thiết bị điện đó gồm : tủ điện nguồn trên lồng mặt đất, tủ điện điều khiển điện đặt trên lồng nâng, tủ điện trở xả đặt trên lồng nâng, hộp điều khiển trong lồng vận thăng. Các thiết bị này có nhiệm vụ cung cấp nguồn động lực và bảo vệ vận thăng khi thiết bị chập mạch điện, hay quá nóng cục bộ .

Ngoài ra, khi có sử dụng biến tần hệ thống tủ điện chính gồm:

Tủ điện chính có sử dụng biến tần
Hình: Tủ điện chính có sử dụng biến tần

Tủ điện trở xả
Hình: Tủ điện trở xả

Tủ điều khiển
Hình: Tủ điều khiển


Chế độ vận hành: có 2 chế độ

1. Chế độ vận hành biến tần: Trong chế độ vận hành biến tần có 2 chế độ: chế độ vận hành Auto và chế độ vận hành Main


Hình: Chế độ vận hành biêns tần

Chế độ vận hành main
Hình: chế độ vận hành main

Chế độ vận hành auto
Hình: chế độ vận hành auto


2. Chế độ vận hành trực tiếp: Trong chế độ vận hành trực tiếp có 2 chế độ: chế độ vận hành Auto và chế độ vận hành Main

Chế độ vận hành trực tiếp
Hình: chế độ vận hành trực tiếp


- Tay tự động: dùng để chuyển từ chế độ Auto – main hoặc ngược lại

Tay tự động
Hình: Tay tự động


- Chế độ vận hành Auto điều kiển bằng Màn hình cảm ứng

Màn hình điều khiển cảm ứng màu
Hình: màn hình điều khiển cảm ứng màu


- Chế độ vận hành Main điều khiển bằng nút bấm:

nút bấm vận hành main
Hình: Nút bấm vận hành main


- Cả hai chế độ được dừng khẩn bằng nút bấm khẩn

nút bấm dừng khẩn
Hình: Nút bấm dừng khẩn

Các thiết bị điện
Hình: các thiết bị điện
1. Hộp nguồn điện
2. Hộp nút thử nghiệm phòng rơi
3. Hộp điện điều khiển
4. Hộp điều khiển

Hệ thống dây dẫn điện
Hình: Hệ thống dây dẫn điện

Sơ đồ mạch điện điều khiển
Hình: Sơ đồ mạch điện điều khiểnBÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • Cấu tạo vận thăng lồng: Kết cấu kim loại

    Kết cấu kim loại của cấu tạo vận thăng lồng bao gồm : Lồng mặt đất, đốt tiêu chuẩn, giằng tường, Lồng nâng, cẩu tự lắp...

  • Cấu tạo vận thăng lồng: Cơ cấu chuyển động

    Cơ cấu truyền động được bố trí trên đỉnh lồng nâng có nhiệm vụ nâng hạ lồng nâng thông qua hệ thống bánh răng và thanh răng. Cơ cấu chuyển động bao gồm: khung đứng lắp con lăn dẫn, bánh dẫn, động cơ điện, tấm lắp cơ cấu truyền động, hộp giảm tốc, bánh răng nhỏ

  • Cấu tạo vận thăng lồng: Thiết bị an toàn

    Vận thăng lồng được trang bị thiết bị an toàn nhằm phục vụ việc vận hành an toàn và tin cậy. Thiết bị an toàn của vận thăng lồng là bộ phòng rơi trong đó có các công tắc giới hạn hành trình và thiết bị phòng rơi.