Tìm hiểu về thông số kỹ thuật trong hệ giàn giáo nêm

Thông số kỹ thuật trong hệ giàn giáo nêm

- Thông số quy cách, trọng lượng hệ giàn giáo nêm phi 48 và phi 60

bán cho thuê giàn giáo nêm giá rẻ

 - Quy cách cây chống đà chốt nêm, chống đà - bán cùm

cây chống đà hệ giàn giáo nêm

- Cây chống consol chốt nêm và consol nêm chốt nêm - bán cùm

Cây chống consol hệ giáo nêm

- Cấu tạo cột chống đơn giàn giáo nêm

Cột chống đơn giàn giáo nêm

- Quy cách cột chống xuyên giàn giáo nêm

Cột chống xuyên giàn giáo nêm

- Quy cách thanh giằng hệ giáo nêm

thanh giằng hệ giàn giáo nêm

Nguồn: cokhigiahoang.com